Madera

AB ploče i košuljice


Super čvrste cementne košuljice

Super čvrste cementne košuljice

Zbog potrebe kvalitetne podloge za izradu industrijskih podova na bazi smole, Flowcrete kompanija je razvila sistem za brzu i kvalitetnu izradu polimerne super čvrste cementne košuljice.
Prednosti polimernih košuljica, pored velike čvrstine, jesu i mogućnost izrade do svega 1 cm debljine, mali vodo-cementni faktor i brzo suš¡enje.

Kombinacijom polimerne košuljice i membrane otporne na vlagu, završni industrijski pod se može uraditi posle svega nekoliko dana. Samim tim, vreme izvođenja radova se može sa 28 (koliko je potrebno za sušenje klasičnih košuljica), svesti na svega nekoliko dana.

Preuzmi tehnički list

Podne armiranobetonske (AB) ploče

Podne armiranobetonske (AB) ploče

Osim izrade industrijskih podova na bazi smola. Mogu ponuditi i prateće usluge vezane za izradu, doradu i sanaciju betonskih ploča.

Jedan od neophodnih uslova za kvalitetnu izradu industrijskih podova je kvalitetna podloga. Shodno tome, MADERA INDUSTRIAL FLOORING DOO poseduje kompletnu mehanizaciju i obučene ljude za izdradu armiranobetonskih podnih ploča i polimernih super čvrstih cementnih košuljica.

Uslužne i prateć delatnosti:

  • Priprema podloge tampona
  • Postavljenje oplate i diletacionih razdelnica
  • Ugradnja hidroizolacije
  • Armiranje
  • Izrada AB podnih ploča sa ili bez ugradnje fero posipa

Našu prednost kod izrade AB ploča čini posedovanje savremene opreme Truss screed koja nam omogućava da u jednom prolazu izradimo ploču širine do 14 m.
Osim izrade AB ploča, nudimo i uslužno sečnje i brušenje betona uz usisavanje prašine.