Madera

Holkeri


Holkeri

Holkeri

Holkeri su satavni deo podova u proizvodnim pogonima koji moraju da zadovolje HACCP standard. Izrađeni od istog materijala kao i pod, uz kombinaciju sa završnom prohromskom lajsnom idealan su spoj poda i zida.

Izradom holkera sprečava se nastanak pukotina na spoju poda i zida, a takođe i olakšavaju samo održavanje poda. Holkeri se mogu izraditi na dva načna:

  • Od istog materijala od kojeg je urađen i pod. Tipična visina ovih holkera je 8-15 cm.
  • Betonski holkeri, na koje se nanosi zaštitni sloj meterijala prosečne debljine 3-4 mm. Ovi holkeri se izrađuju u visini preko 35 cm pa sve do 50 cm, u zavisnosti od potreba proizvodnje. Holkeri ovog tipa, uobičajeno se koriste u hodnicima u mesnim industrijama gde se za manipulaciju proizvoda koriste masivna kolica koja mogu da oštete zid ili termo-panele koji su sve više u upotrebi.