Madera

Vinil-ester sistemi


Flowchem VE GL sistemi

Flowchem VE GL sistemi

Flowchem VE GL je vinil-ester smola koja se nanosi u spreju ili ručno, dizajnirana za laminiranje sa staklenom tkaninom. Sistem karakteriše izuzetna otpornost na hemijska i mehanička opterećenja. Nanosi se u debljini od 3 mm.

Koristi se za zaštitu betonskih površina i metalnih konstrukcija koje su izložene visokim hemijskim, termičkim i mehaničkim opterećenjima.

Pogodnosti Flowchem VE GL sistema:

  • Izuzetna termička otpornost do 165 °C
  • Izuzenta hemijska otpornost
  • Lak za čišenje
  • Otopran na abraziju
  • UV otporan
  • Mogućnost prilagođavanja specifičnim potrebama klijenata

Preuzmi tehnički list

Flowchem VE sistem

Flowchem VE sistem

Flowchem VE sistemi su modifikovane vinil-estarske smole u obliku premaza. Nude superiornu zaštitu protiv koncentrovanih kiselina, baza i njihovih rastvora. Širok spektar otpornosti vinil-ester smola omogućava njihovo korišćenje kod specifičnih zahteva. Štite se površine od hemijskih jedinjenja u kombinaciji sa visokim temperaturama.

Laminiranjem staklene tkanine uz natapanje slojeva sa Flowchem VE smolom postiže se dodatna primarna i sekundarna zaštita od kontaminacije površina i njihovog okruženja, kao i dodatna zaštita od cikličnih termalnih šokova kojima je izložena površina.

Flowchem VE Corrosion Protection sistemi

Flowchem VE Corrosion Protection sistemi

Flowchem VE Corrosion Protection sistemi dizajnirani su za zaštitu površina koje su konstantno izložene agresivnim hemijskim jedinjenjima.

Preuzmi brošuru