Poliuretanska smola za podove

Poliuretanska smola za podove je poznata po čvrstoći, izdržljivosti i otpornosti na faktore kao što su veliki protok ljudi, mehanički udari, promene temperature i hemikalije. Poliuretanski završni premaz sa kvarcnim peskom i drugim agregatima se postavlja kao industrijski pod.

Zbog ovih karakteristika poliuretanska smola se najčešće koristi za industrijske podove u različitim industrijama gde pod trpi velika opterećenja svakodnevno. Na primer, svakodnevno se u industrijskim procesima koriste ručni paletari na kojima težina može biti i preko tone što predstavlja veliko opterećenje. Karakteristike poliuretanskog poda omogućavaju da pod podnosi ovakva i mnogo veća opterećenja duži vremenski period.

Hemijska otpornost je razlog zašto se ovi podovi koriste u industrijama hrane i pića. U ovakvim poslovnim procesima se dešava da hemijska jedinjenja koja imaju korozivne karakteristike završavaju na podovima u velikim količinama. Poliuretanski podovi su otporni na šećere, krv, slad i druge materije koje se koriste u prehrambenoj industriji.

Takođe, poliuretanski podovi imaju visoku temperaturnu otpornost i tolerišu temperature do 120 0C.

Prednosti poliuretanskih podova

  • Visoka otpornost na pešački saobraćaj
  • Temperaturna otpornost
  • Otpornost na habanje
  • Odnos cene i kvaliteta

Mane poliuretanski podova

  • Potrebno ime je od 5-7 dana da potpuno očvrsnu
  • Nisu atraktivnog izgleda

Razlika između poliuretanske smole i epoksi smole

Pored poliuretanske smole postoji i epoksi smola koja je izuzetno popularna u građevini. Glavna razlika između ove dve smole je molekularna struktura od koje zavisi način spajanja smole i agregata tokom očvršavanja nakon postavljanja što utiče na to da je poliueratnski pod čvršći i izdržljiviji u odnosu na epoksidni. Što se tiče upotrebe, poliuretanski podovi se koriste u industrijama poput hrane i pića, dok se epoksi podovi koriste u komercijalnim i industrijskim objektima gde je potrebno i da podovi budu vizuelno atraktivniji, jer epoksidni pod ima veću mogućnost dizajniranja. [1]

Takođe, poliuretanski podovi podnose veću temperature – epoksidni podovi su toleratni na temperature do 65 0C, a poliuretanski do čak 120 0C. Više o ovim razlikama možete pročitati ovde.

Najbolji poliuretanski pod za industriju

Poliuretanska smola za podove

Najbolji pod od poliueratnske smole, odnosno sa poliuretanskim premazom, koji smo postavili u velikom broju industrija je Flowfresh.

Flowfresh sistemi predstavljaju nove ultimativne higijenske podove namenjene pre svega za prehrambenu industriju. Ovi poliuretanski sistemi zasnovani su na Polygiene tehnologiji, kojom se obezbeđuje uništavanje 99% bakterija sa površine poda. Flowfresh sistemi su veoma trajni.

Poliuretanske smole i najnovija tehnologija izrade čine ih veoma otpornim na agresivne hemikalije, masnoće, naftne derivate, organske kiseline. Ovaj pod je idealan za ugradnju u prehrambenoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji. Više o Flowfresh podovima možete pročitati ovde.

Ukoliko vam je potrebno postavljanje poliuretanskog ili nekog drugog industrijskog poda, kontaktirajte nas za dodatne informacije.