Šta su vinil-ester podovi?

Vinil-ester podovi su modifikovane vinil-estarske smole u obliku premaza koji imaju antikorozivne karakteristike. Nude superiornu zaštitu protiv koncentrovanih kiselina, baza i njihovih rastvora. Širok spektar otpornosti vinil-ester smola omogućava njihovo korišćenje kod specifičnih zahteva. Štite se površine od hemijskih jedinjenja u kombinaciji sa visokim temperaturama. Vinil ester podovi se koriste za podove koje trpe hemijska i mehanička opterećenja, kao i promene temperature. [1]

Madera nudi različite vinil-ester podove za zaštitu od korozije, idealne za industrije gde se koriste različite hemikalije. Vinil ester podovi su ojačani staklenim vlaknima koja predstavljaju dodatnu zaštitnu od naglih promena temperature.

Anti-korozivna svojstva

U različitim fabrikama i postrojenjima često dolazi do prosipanja hemikalija koje mogu dovesti do korozije određenih delova fabrike. Betonske i metalne strukture koje trpe mehanička, hemijska i temperaturna opterećenja se mogu presvući vinil-ester premazom kako bi se sprečila korozija.

Antistatik svojstva

Statički elektricitet predstavlja pretnju za osetljivu elektronsku opremu kao i industrije koje se bave zapaljivim gasovima, gorivima, tečnostima i drugim zapaljivim materijama. Elektrostatički elektricitet nastaje na površini poda prilikom kretanja ljudi i opreme.
Kako bi se ovo sprečilo izrađuju se industrijski podovi koji odvode statički elektricitet sa površine poda u zemlju. Ovo su antistatik podovi.

Termička otpornost

Podovi su osetljivi na promene temperature. Nagle promene temperature mogu dovesti do pucanja poda. Vinil-ester podovi su otporni na promene temperature, bilo da su one nagle ili traju duži vremenski period.

Kvalitet ojačaniskustvom

Industrijski podovi i betoni vrhunskog kvaliteta i trajnosti.

Kontakt

Kontaktirajte nas za izradu podova, betona i usluga koje nudimo