Šta je  poliuretanski pod?

Poliuretanski industrijski podovi i sistemi su prilagodljivi materijali koji se koriste za zaštitu, dekoraciju i ojačanje različitih površina i materijala. Njihova sposobnost da pruže izdržljivost, otpornost, antibakterijsku zaštitu i estetski privlačan izgled čini ih popularnim izborom u mnogim prostorima. Podovi na bazi poliuretanske smole i cementa.

FLOWFRESH Poliuretanski pod sa Polygiene tehnologijom je obogaćen jonima srebra za antibakterisku zaštitu koja sprečava razvoj različitih vrsta bakterija na podovima. Prednost poliuretanski sistema koje nudi Madera su brzo postavljanje i sušenje. [1]

Poliuretanski podni sistemi

Poliuretanski sistemi kao takvi, razvijeni su za uslove u kojima se očekuje da može doći do blagih pomeranja podloge, odnosno gde je potrebno da se obezbedi trajna elastičnost poda.

FLOWFRESH 2-9 mm poliuretanski sistem

Flowfresh sistemi predstavljaju nove ultimativne higijenske podove namenjene pre svega za prehrambenu industriju. Ovi poliuretanski sistemi zasnovani su na Polyigene tehnologiji, kojom se obezbeđuje uništavanje 99% bakterija sa površine poda.

Flowfresh sistemi su veoma trajani. Poliuretanske smole i najnovija tehnologija izrade čine ih veoma otpornim na agresivne hemikalije, masnoće, naftne derivate, organske kiseline.

Pogodnosti Flowfresh sistema:

 • Ne podstiču rast mikroba, gljivica i plesni.
 • Visoka otpornost na temperature do 120 °C, pri 9 mm debljine.
 • Visoka otpornost na abraziju.
 • Slab miris tokom nanošenja (bez rastvarača).
 • Otpornost na klizanje.
 • Ovaj pod je idealan za ugradnju u prehrambenoj, farmaceutskoj i hemijskoj industriji.

FLOWSHIELD LXP 1,5 mm poliuretanski sistem

Flowshield LXP je dvokomponentni fleksibilni poliuretanski sistem, bez rastvarača.

Izrađuje se kao završni pod u debljini od 1,5 mm.

Dizajniran je na način da se može aplicirati preko asfalta, drveta, metala i betona. Lak je za čišćenje i hemijski je veoma otporan.

Flowshield LXP dizajniran je za prostore proizvodnih pogona, prostore za pakovanje robe, magacine u kojima su prisutna velika opterećenja viljuškarima i radnim mašinama, gde postoji mogućnost od mehaničkih udaraca i prosipanja hamikalija.

DECKSHIELD poliuretanski sistem za otvorene i zatvorene parkinge i garaže

Deckshield sistemi dizajnirani su za zaštitu podova u otvorenim i zatvorenim parkinzima i garažama. Osim što štite betonsku podlogu od oštećenja, poboljšavaju izgled poda i njegove karakteristike.

Pogodnosti Deckshield sistema:

 • Vodo-nepropustan sistem
 • Povećava refleksiju svetla
 • Smanjuje buku
 • Sprečava škripanje točkova
 • Mogućnost kombinacije boja, što garantuje bolji vizuelni efekat, kao i mogućnost obeležavanja saobraćajnica i znakova.
 • Veoma vatro-otporan sistem.

Poliuretanski Deckshield sistemi namenjeni su za velika opterećenja, sprečavaju pojavu pukotina na površini betona uz zaštitu objekta od prodiranja atmosferske vode.

HACCP standard poliuretanskih podova

Kako bi različite delatnosti ispunile stroge higijenske standarde, neophodan je poliuretanski pod vrhunskog kvaliteta, naročito u industrijama hrane i pića, farmaceutskoj i industriji elektronske opreme.

Flowfresh selekcija poliuretanskih podova ispunjava sve HACCP i IFS standarde.

Glavne karaktertike naših poliuretanskih podova koje ih čine visoko higijenskim rešenjem je da su bez spojeva i lako se čiste, nepropusni su, izdržljivi i u njima se nalaze joni srebra za antibakterijsku zaštitu. Ovi podovi su prvobitno dizajnirani za prehrambenu industriju, ali ih zbog svojih karakteristika koriste i mnoge druge industrije.

Poliuretanski pod Flowfresh HF

 

Antibakterijski standard

Antibakterijski aditivi su ravnomerno raspoređeni u naše poliuretanske podove kako bi pružili najbolju moguću zaštitu. Kao aditivi se dodaju joni srebra koji predstavljaju trajnu antibakterijsku zaštitu poda čak i kada se pod ošteti.

Zaštita od klizanja

Zaštita od klizanja je neophodna kada su u pitanju industrijski i komercijalni prostori, kako bi se izbegle povrede kako zaposlenih, tako i klijenata. Madera nudi poliuretanske podove različite teksture sa dodacima agregata kako bi se dobio pod koji ima protiv klizne karakteristike. Veliki broj različitih podova znači da imamo rešenje za svako okruženje, bilo da se radi o restoranima u šoping centrima gde često dolazi do prosipanja pića ili hrane, pa sve do fabrika u kojima dolazi do prosipanja ulja, masnoće ili goriva.

Termička otpornost

Podovi su osetljivi na promene temperature, bez obzira da li je ona veoma visoka ili niska, odjednom ili u dužem vremenskom intervalu. Temperaturni šokovi dovode do pucanja poda i oštećenja. Poliuretanski podovi koje nudimo su otporni na ove promene temperature. Termalni koeficijent naših podova je jedank termalnom koeficijentu betona preko koga se nalaze, tako da se oni pri promenama temperature šire i skupljaju kao i beton, čime se izbegava pucanje, oštećenje, mehurići i slično.

Tolerancija na vlagu

Vlaga utiče na brže propadanje poda i podnih obloga. Poliuretanski podovi zahvaljujući svojim svojstvima imaju veliku toleranciju na vlagu u različitim prostorima i proizvodnim procesima gde je očekivana povećana vlažnost.

Pored toga ovi podovi su otporni na prosipanje raznih tečnosti i čišćenje.

Kvalitet ojačaniskustvom

Industrijski podovi i betoni vrhunskog kvaliteta i trajnosti.

Kontakt

Kontaktirajte nas za izradu podova, betona i usluga koje nudimo